Utvärderingen använder data från Världshälsoorganisationen WHO:s globala tobakskontrollrapporter för att poängsätta länder på en femgradig skala. De fyra komponenterna som utvärderas är priset, hur överkomliga produkterna är i förhållande till lönenivån, skatteandelen av priset och skattestrukturen som används.

Den senaste utvärderingen kom i slutet av förra året, och Tobacconomics presenterar löpande olika delrapporter. Nu finns en rapport som sammanfattar ASEAN-ländernas resultat.

ASEAN-regionen presterade bäst på skattestrukturen, med en genomsnittlig poäng på 2,33 poäng, och sämst när det gällde att minska överkomligheten för cigaretter över tid, med ett genomsnittsbetyg på bara 0,89 poäng. Cigarettskattepolitiken varierade kraftigt i hela regionen. Toppresterande Filippinerna fick 3,63 poäng, medan Kambodja och Laos fick de lägsta poängen i regionen, med endast 0,5 poäng av 5.

Vi har tidigare berättat att Sveriges poäng sjönk från den första mätningen 2014, från 3,25 till 2,75 poäng. Sverige ligger därmed lägre i rankningen än Danmark, Finland och Norge, som samtliga har mellan tre och fyra poäng.

Sveriges siffror presenteras med grafik på denna sida.

Medelpoängen globalt är 2,07.

Organisationen ASEAN bildades 1967 och är öppen för alla länder i Sydostasien. För närvarande ingår Brunei, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand och Vietnam.

Läs vidare