–AFA Försäkring investerar inte i tobaksindustrin och har haft en tydlig hållning avseende det i över 20 år vilket också går hand i hand med de försäkringar som vi administrerar, skriver Caroline Rylander, presschef, till redaktionen.

På hemsidan utvecklas förhållningssättet: ”Grundregeln är att de företag vi investerar i förväntas följa internationella normer och konventioner rörande områden som arbetsrätt, inhumana vapen, korruption, miljö och mänskliga rättigheter. FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI), den internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet och OECD:s riktlinjer för multinationella företag är vägledande för vad vi betraktar som ansvarsfulla investeringar.

Vi avstår helt från att investera i bolag som är verksamma inom områden som inte är i linje med vår värdegrund, exempelvis pornografi och tobaksproduktion.”

Länsförsäkringar beslutade under första kvartalet 2019 att inte investera i bolag som producerar tobaksprodukter, enligt Kristofer Dreiman, chef för ansvarsfulla investeringar.

På webbplatsen förklaras varför: ”Länsförsäkringar bedömer, i likhet med FN Global Compact, att bolag som producerar tobaksprodukter har en betydande negativ samhällspåverkan och därför inte kan klassas som ansvarsfulla företag.”

 AMF: ”Marginell investering”

Även AMF hänvisar till FN:s Global Compact, trots att bolaget har investeringar i tobaksindustrin, även om de enligt Peter Wärring, kommunikatör, är marginella:

– Vi investerar endast i bolag som lever upp till de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption utifrån principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer. Hållbarhet ingår i analysen som görs inför varje ny investering. Om inte bolaget når en viss nivå på hållbarhetsarbetet så krävs en extra motivering och analys inför investeringsbeslut. Vi utesluter generellt inte att investera i branscher som är lagliga förutsatt att bolaget följer regleringen inom sitt område samt att vi ser att bolaget arbetar aktivt med sina hållbarhetsutmaningar, skriver han.

AMF har inga nya placeringar i tobaksbolag planerade, enligt honom.

– Vi har inte investerat i tobaksindustrin på flera år, men har ett par marginella ränteplaceringar i ett svenskt företag sedan 2016/2017. Vi hamnar inte naturligt i tobaksindustrin utifrån de hållbarhetsbedömningar och portföljavvägningar som görs i förvaltningen. Investeringen utgör endast 0,07 procent av portföljen.

Avstått sedan länge

Folksam och Trygg Hansa har inte investerat i tobaksbolag på länge, men kan inte hitta information om när beslutet togs.

– Folksamgruppen har exkluderat investeringar i tobak sedan så lång tid tillbaka att vi inte riktigt vet när det bestämdes. Formellt fattade styrelserna beslut om ett uteslutande kriterium 2001, men det var i samband med att andra placeringskriterier kom till. Eftersom bolagen uteslöts för så länge sedan så kan jag inte riktigt ge svar på om vi fick någon reaktion på marknaden heller. Däremot kan jag säga att jag inte tror jag hört någon ifrågasätta att vi har ett sådant kriterium, varken internt eller externt, skriver Emelie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande, Folksam.

– Anledningen till att vi inte investerar i tobak handlar ursprungligen om att vi som försäkringsbolag inte kan se att investeringar i något som vi vet är så skadligt för människor kan gå ihop med livförsäkringsverksamheten.

På Folksams webbplats utvecklas detta ytterligare: ”Folksam investerar inte i företag där någon andel av omsättningen kommer från produktion av tobak eller tobaksprodukter. Med ”någon andel av omsättningen” menar vi mer än 10 miljoner kronor eller en procent av rapporterad årsomsättning.

Med produktion av tobak eller tobaksprodukter avser vi ägande av tobaksplantager samt produktion av cigaretter, cigarrer, piptobak, snus, tuggtobak och andra tobaksprodukter.”

Även Trygg Hansa har avstått från att placera medel i tobaksbolag länge.

– Vi investerar inte i tobaksbolag och jag kan inte hitta några tobaksinvesteringar i vårt arkiv, så om det skett är det för mycket länge sedan. Vårt mål är att investera etiskt och det gör vi genom fonder, vi har dock inga riktlinjer kring just tobak, skriver Joseph Borenstein, presschef för Trygg Hansa i ett mejl.

Skandia tillfrågades också om placeringsstrategi. Bolaget har inte svarat men enligt uppgifter på webbplatsen avstår även Skandia från investeringar i tobaksbolagen: ”Vi direktinvesterar inte i bolag som utvinner kol för energiändamål, tillverkar och/eller utvecklar kontroversiella vapen, producerar tobak, eller producerar/distribuerar cannabis för rekreationellt bruk. Vi avstår också från att investera i bolag som avviker från internationella normer utan att visa förändringsvilja. Vi investerar inte heller i statsobligationer utfärdade av stater som inte ansluter sig till grundläggande demokratiska principer, som systematiskt och allvarligt kränker mänskliga rättigheter eller där korruptionen är utbredd på en central nivå,” skriver bolaget på sin hemsida.

Mer om bolagens förhållningssätt

 

Läs vidare