Mellan 400000 och 700000 personer beräknas ha KOL, som står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom, i Sverige. Tidig rökdebut är en viktig riskfaktor, men 20–25 procent av de sjuka har aldrig rökt, enligt en artikel på Hjärt-Lungfondens webbplats.

Sjukdomen saknar bot idag, men lungrehabilitering har positiva effekter. Trots det är det bara en mindre andel av patienterna som genomför eller erbjuds behandlingen.

För att förstå vad som gör att vissa utvecklar KOL och andra inte kommer ett projekt vid Lunds universitet att undersöka vävnadsprov från rökande patienter med KOL och jämföra dessa med vävnadsprov från personer som rökt lika mycket men inte utvecklat KOL, enligt artikeln.

Läs vidare