Domen gäller brottslighet i samband med två företag. Bolag A hade tillstånd som upplagshavare av tobak. Detta innebär att bolaget kunde importera cigaretter utan att betala skatt vid importen. Skattskyldighet inträder först sedan cigaretterna säljs till tobakshandlare. Under november 2009 köpte bolaget in drygt 8,8 miljoner cigaretter som sedan försvann. Någon skatt har inte betalats för cigaretterna. Skatteskulden uppgår till ca 10,9 miljoner kronor. Bolaget försattes i konkurs under juli 2010. Någon ansvarig för bolaget fanns inte när det försattes i konkurs.

Tingsrätten har funnit att den tidigare advokaten gjort sig skyldig till brotten medhjälp till grovt skattebrott och medhjälp till grov oredlighet mot borgenärer. Det grova skattebrottet innebar att företrädare för bolaget inte deklarerade punktskatt och därigenom gav upphov till att fara för att skatt undandras det allmänna. Den grova oredligheten mot borgenärer innebar att bolaget avhändes varulagret värt minst 8,8 miljoner kronor, eftersom cigaretterna försvann. Den tidigare advokatens har aktivt deltagit i planeringen och genomförandet av brotten.

I Bolaget B har en av de övriga två dömda varit ägare och ställföreträdare. Den tidigare advokaten har varit så verksam i bolaget att tingsrätten har funnit att han varit faktisk ställföreträdare för bolaget.

Bolaget hade tillstånd som upplagshavare för cigaretter. Enligt ansökan till skatteverket skulle en begränsad import ske. Bolaget angav att försäljningen år 1 beräknades till 250000 cigaretter. När leveransen av cigaretter kom omfattade den 9,4 miljoner cigaretter. Skattemyndigheten reagerade därför och tobakslagret sattes under bevakning av tullen. Fem dagar efter att cigaretterna kom till det skattefria skattelagret såldes bolaget och cigaretterna transporterades bort. Cigaretterna försvann och de påstådda köparna har varken gått att identifiera eller hitta. Tingsrätten har funnit att försäljningen av bolaget inte var någon verklig försäljning. Det innebär att de två åtalade gjort av med egendom i bolaget så att det hamnade på obestånd. Skatteskulden som bolaget har är 9,4 miljoner kronor. Detta belopp har tingsrätten dömt de två åtalade att solidariskt betala till bolagets konkursbo.

Den tredje åtalade har för sin inblandning dömts för medhjälp till grov oredlighet mot borgenärer. Tingsrätten har funnit att han bl.a. stått för transport av cigaretterna från lagret och förvarat cigaretterna i två containrar.

Läs vidare