Internationella arbetsorganisationen (ILO) är ett FN-organ som samlar regeringar, arbetsgivare och fackföreningar i ett gemensamt arbete för social rättvisa och bättre levnadsförhållanden. Flera av ILO:s konventioner berör arbetsförhållanden i tobaksproduktionen, varav en särskilt viktig är  ILO:s konvention nr 184 om säkerhet och hälsa i lantbruket.

ILO har tagit fram en särskild strategi för hur arbetsförhållanden i tobakssektorn bör hanteras. Läs den här.

ILO:s konvention nr 182 om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete är också mycket relevant. Mer om barns utsatthet i tobaksproduktionen kan du läsa här.

Ett antal konventioner och rekommendationer finns på temat Rökning på arbetsplatser, de hittar du här.

ILO har kritiserats för att vara det enda FN-organet som fortfarande accepterar pengar från tobaksindustrin, läs mer om det här.

 

En längre text är under konstruktion – välkommen tillbaka!

Läs vidare