Det finns flera olika sorters tobak som används i cigaretter. Sammansättningen påverkar rökens innehåll av nikotin och andra skadliga ämnen. Det finns ett 70-tal olika tobaksarter. Många är prydnadsväxter och några av dem används för tillverkning av cigaretter och andra tobaksvaror. För tillverkning av cigaretter används framför allt tobaksarterna Virginia och Bondtobak. En underart till Virginia är Maryland och en annan Havannatobak. Burley är en tobaksart som uppstod 1864 genom en genförändring.

Efter skörden torkas tobaken. En vanlig torkmetod för Virginiatobak i USA är att hänga upp den i stora, slutna lador som värms upp och ventileras. Det ger en ljus tobak som innehåller 2,5-3 procent nikotin. Omkring två femtedelar av världens tobaksproduktion är av denna typ.

Även Burleytobak är ljus men är lufttorkad. Då hängs tobaken upp i en öppen lada som inte värms upp. Denna tobak innehåller 3,5-4 procent nikotin och svarar för cirka en tiondel av världsproduktionen.

Omkring en femtedel av världsproduktionen är mörk lufttorkad tobak som mest används i snus, tuggtobak, cigarrer och piptobak.

Orientalisk tobak är en annan mörk sort, som har mycket karakteristisk arom. Den torkas ute i solen dess nikotinhalt är under två procent. Den odlas i länder som Bulgarien, Grekland och Turkiet och svarar för ungefär en sjättedel av.

En mindre vanlig torkmetod är att tända öppna eldar i ladan där torkningen sker. Då får tobaken också smak av den rök som fyller ladan.

Cigaretter tillverkas oftast av olika blandningar av finskuren tobak. Sammansättningen varierar mellan olika länder. I bl a Sverige, Schweiz, Tyskland, Italien, USA och Japan är s k blend-cigaretter vanligast. De innehåller en blandning av framför allt Virginia och Burley. Ofta ingår också en mindre mängd av orientalisk tobak. I Kanada, Finland och Storbritannien tillverkas främst cigaretter med Virginia och i Frankrike, Nordafrika och vissa latinamerikanska länder dominerar den mörka lufttorkade tobaken.

Det är inte bara själva tobaksarten som påverkar innehållet i tobaken och därmed i röken utan också andra faktorer har betydelse, t ex jorden där tobaken odlas, gödningsmedel och bekämpningsmedel. Gödningsmedel med mycket nitrat ökar kvävehalten i tobaken. Även innehållet av tungmetaller och radioaktiva isotoper kan påverkas av gödningsmedlen.

Läs vidare