Många länder har betydligt större varningar på cigarettförpackningarna än de 65 procent av ytan som tobaksproduktdirektivet föreskriver för EU-länderna. Så här stor andel av ytan på en förpackning upptar varningarna i följande länder:

  • Nepal och Vanuatu: 90 procent
  • Indien och Thailand: 85 procent
  • Sri Lanka och Uruguay: 80 procent
  • Australien: 75 procent på framsidan och 90 procent på baksidan

Vad gäller standardiserade förpackningar så halkar Sverige efter när allt fler länder i världen nu övergår till paket med en enhetlig färg utan logotyper eller annan dekor och med stora varningsbilder.

Redan beslutat och infört/snart infört (dvs senast 2020):
Australien, Storbritannien, Irland, Frankrike, Norge, Ungern, Slovenien, Kanada, Nya Zealand, Uruguay, Sydafrika, Thailand, Rumänien, Singapore och Turkiet.

På gång, sista avgörande beslutet saknas:
Belgien, Chile, Turkiet, Georgien, Siri Lanka, Finland, Jersey och Guernsey dvs de båda sistnämnda kanalöarna som lagstiftar om detta själva.

Några länder där arbetet med att införa standardiserade paket stött på motstånd:
Malaysia, Myanmar, Laos och Kambodja .

 

Australien införde som första land i världen standardiserade cigarettpaket 2012. Paketen måste nu ha en brungrön, icke glänsande standardfärg. Förutom varningar i bild och text får det inte finnas några dekorationer.

Tobaksindustrin ser inte oväntat standardiserade förpackningar som ett allvarligt hot. Flera tobaksbolag försökte stoppa parlamentsbeslutet om standardiserade förpackningar i Australien. Efter att parlamentet klubbat lagen fortsatte tobaksbolagen och överklagade till Högsta domstolen med motiveringen att beslutet om standardiserade förpackningar stred mot varumärkesrätten, men de förlorade. Sedan dess har tobaksbolag också inlett processer mot EU, Irland och Storbritannien.

I Australien fördubblades samtalen till landets sluta röka-linjer redan de första veckorna med de nya paketen. Senare har neutrala undersökningar gjorts som visar att andelen rökare i Australien kontinuerligt minskar sedan införandet av standardiserade paket. Den kanske viktigaste effekten är att man ser att färre ungdomar börjar röka i landet.

Läs fler exempel om tobakspreventiva arbete i andra länder i Internationell Utblick.

Läs vidare