Hur tobak och nikotin regleras skiljer sig mellan olika länder. Här finns en del information om hur det kommer sig att lagstiftningen kan se olika ut runt om i världen, och några exempel på variationer.

 

Inom EU ska länderna följa EU-lagstiftningen inom tobaksområdet, utifrån Tobaksdirektivet. Utöver EU:s bestämmelser har varje land frihet att bestämma viss lagstiftning, till exempel om skattenivåer och åldersgränser, och därför finns en del skillnader mellan medlemsländerna.

I världen i stort finns det stora variationer i lagstiftningen. Detta trots att ca 180 länder har ratificerat Tobakskonventionen, som omfattar cirka 90 procent av jordens befolkning. Nedan finns några exempel som visar den stora variationen gällande lagstiftningen i olika delar av världen. Exemplen är från 2023:

Belgien
I Belgien är det sedan oktober 2023 förbjudet att sälja vitt snus.
Läs mer här

Nederländerna
I Nederländerna är det sedan 2023 förbjudet med smaker i e-cigaretter. Handlarna får bara sälja e-cigaretter med traditionell tobakssmak.
Läs mer här

Norge
I Norge är det sedan 2014 tobaksfri skoltid. Det innebär att elever inte får använda några produkter med tobak i under den tid de går i skolan, oavsett var de befinner sig. Norge har också en hög skattesats på tobak och nikotinprodukter, xxx procent.

USA
I USA får man inte kalla en produkt för tobaksfri om nikotinet är extraherat från tobaksplantan. Man får inte heller kalla produkter med syntetiskt nikotin för tobaksfria.

Australien
Australien – förbud att röka i bil med barn som passagerare

Singapore
Förbud att ta in e-cigaretter och påfyllning till e-cigaretter i landet. Minimiålder för köp, innehav, försäljning och leverans av alla tobaksprodukter är 21 år.

(Sidan uppdateras vartannat år)

Läs vidare