Tobaksskatten är en punktskatt som i likhet med t ex alkohol- och bensinskatt tas ut med det dubbla syftet att ge inkomster till statskassan och samtidigt ha en gynnsam effekt på hälsa och miljö. Att höja tobaksskatten ger ökade resurser till den gemensamma sektorn, men bidrar också till att öka samhällets totala resurser genom att förbättra hälsa och livskvalitet.

Läs vidare