Varje steg i den globala tobaksförsörjningskedjan innebär påverkan på miljön. Tobaksodling konkurrerar om odlingsmark med grödor som är nödvändiga för människors försörjning. I produktionsprocessen förorenas ekosystem genom utsläpp av giftiga ämnen. Transporterna bidrar till ytterligare klimatpåverkan. Fimparna sprider stora mängder miljögifter och plast.

Läs vidare