Den 20 maj 2016 trädde en rad nya regler för tobak i kraft. De baseras på ett direktiv, ”tobaksproduktdirektivet”, från EU och innebär stora förändringar av bl.a. hälsovarningarna på förpackningarna.

Läs vidare