”När parterna fastställer och genomför sin folkhälsopolitik i fråga om tobakskontroll skall de, i enlighet med nationell lagstiftning, agera för att skydda denna politik från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin.”

Så står det i tobakskonventionens artikel 5.3 som skall genomsyra allt tobaksförebyggande och tobakspolitiskt arbete och alltså är kopplad till samtliga övriga artiklar i tobakskonventionen.

Läs vidare