Rapport om ungas attityder till tobak. Non Smoking Generation 2019.

Åtta av tio tobaksdebuter sker i tonåren. De som inte har börjat röka eller snusa före 20 års ålder, kommer troligtvis aldrig att börja. Det innebär att risken för ett eventuellt tobaksbruk är hög under en kort period i livet och att det då krävs stöd och hjälp från vuxna och samhälle för att minimera den.

Tobaksindustrin lanserar nya produkter som mindre farliga alternativ till konventionell rökning och menar att målgruppen är vuxna rökare.

Läs vidare