Bryr sig svenska politiker om tobakskonventionen?

Slutsatsen av rapporten är att även om alla partier är överens om att rökningen ska minskas, saknas en partiövergripande enighet om vad som är målet för det tobaksförebyggande arbetet.

S, V, Mp, L, Kd och C stöder målet Rökfritt Sverige 2025. M:s svar är mer otydligt i denna fråga och SD tycker inte att det behövs något tidsbestämt mål.

Läs vidare