Riktlinjerna till denna artikel slår fast att länderna på sikt ska införa totalförbud mot tobaksreklam, marknadsföring och sponsring eftersom ett sådant totalförbud minskar bruket av tobak. Riktlinjerna till artikeln rekommenderar, i linje med detta, exponeringsförbud för tobaksprodukter på samtliga försäljningsställen, neutrala förpackningar och förbud för tobaksbolag att ägna sig åt marknadsföring med hjälp av samhälleligt ansvarstagande (CSR, Corporate Social Responsibility).

Läs vidare