Det första seminariet handlade om tobaksindustrins greenwashing, där den till exempel framställer de nya produkterna som mer hälsosamma och miljövänliga, men i praktiken fortsätter att orsaka förtida dödsfall. Inte bara genom det direkta tobaksbruket utan också genom produktionens miljöpåverkan som påverkar folkhälsa, till exempel i form av luftföroreningar, förlust av vatten och användning av kemikalier i tobaksodlingarna.

Detta seminarium sändes 12 maj, är 1,5 timme långt och kan ses i efterhand på youtube. Bland talarna finns Adriana Blanco Marquizo, som är chef för tobakskonventionens sekretariat, och Andy Rowell, från Tobacco Control Research Group vid University of Bath.

Ett referat från seminariet finns på nätverket STOPs webbplats.

Nästa seminarium äger rum 2 juni och handlar om att bekämpa tobaksavfallet.

WHO och STOP har också gett ut en ny rapport om tobaksindustrins försök att utmåla sig som miljövänliga.

 

Läs vidare