– Kommissionens argument för att vägra ge tillgång till dokumenten är inte övertygande, säger Emily O’Reilly.

Det handlar om sammanlagt fyra dokument – dels två brev från den förre hälsokommissionären John Dalli till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Dels två interna anteckningar som gäller två möten mellan Dalli och Barroso. Vid ett av dessa möten uppmanade Barroso Dalli att avgå.

Ombudsmannen menar att ett offentliggörande av handlingarna skulle ”vara ett gott exempel på öppenhet i framtida fall med stort allmänintresse”.

John Dalli, som var drivande i arbetet med att få fram en revidering av EU:s tobaksdirektiv, anklagades för att ha känt till att hans vän Silvio Zammit begärt en muta från det svenska snusföretaget Swedish Match och tobakslobbyn Estoc på 60 respektive 10 miljoner euro. Zammit försökte utnyttja Dallis namn och position till sin fördel och Dalli anklagades för att ha känt till detta, något som han själv bestämt förnekat.

EU-kommissionen vägrade att ge ut de fyra dokumenten som begärts ut av öppenhetsorganisationen Corporate Europe Observatory med motiveringen att man måste skydda den utredning mot Dalli som hölls i hans hemland Malta.Men ombudsmannen, som granskat dokumenten, hävdar att de inte alls skickats till de maltesiska utredningen eller att de innehåller något som inte redan är allmänt känt.

Polisutredningarna kom för övrigt fram till att det inte finns några bevis för att John Dalli var inblandad i försöket att få mutor.

Ombudsmannen kan inte tvinga kommissionen, eller någon annan EU-institution att lämna ut en handling, men ombudsmannens krav åtlyds ofta.Senast 31 juli måste kommissionen svara på ombudsmannens krav.

Här är ombudsmannens hela yttrande.

Läs vidare