Enligt nuvarande regler betalas punktskatt på alkohol och tobak, som en privatperson köper för eget bruk och transporterar till ett annat EU-land, endast i det land där varorna köptes.  

Missbruket av dessa gränsöverskridande shoppingregler för privatpersoner är en källa till oro för flera EU-länder på grund av förlorade intäkter och den negativa inverkan på folkhälsopolitiken, skriver kommissionen 

Därför ska de nuvarande EU-reglerna ses över för att säkerställa att de balanserar målen för både offentliga intäkter och hälsoskydd. Beskattning spelar en central roll för att minska alkohol- och tobakskonsumtionen, särskilt när det gäller att hindra ungdomar från att använda tobak och missbruka alkohol.  

Genom samrådet får alla relevanta intressenter möjlighet att uttrycka sina åsikter om de nuvarande reglerna och hur de kan fungera i framtiden.  

Det offentliga samrådet finns här och innehåller frågor om effekterna av det nuvarande systemet, tillsammans med eventuella förändringar. 

Samrådet avslutas vid midnatt den 23 april 2021. 

Läs vidare