Det är den Europeiska ombudsmannen, Emily O´Reilly, som efter en undersökning konstaterar att kommissionens sätt att hantera kontakterna med tobaksindustrin var inadekvat, otillförlitligt och otillfredsställande.

Med undantag för Hälsodirektoratet, rapporterade kommissionen om sammanträffanden med tobaksbolagen endast som svar på frågor från parlamentsledamöter eller när någon aktivt begärde dokumentation.

Det var en brist på transparens som innebär att kommissionen bröt mot artikel 5.3 i WHO:s tobakskonvention. Enligt denna ska konventionens parter skydda sin folkhälsopolitik från påverkan av kommersiella eller andra intressen inom tobaksindustrin. EU är en av konventionens parter.

Ombudsmannen uppmanar den nuvarande kommissionen under Jean-Claude Juncker att online publicera fakta om möten med tobaksbolagen och att också lägga ut mötesprotokollen.

O´Reilly säger i ett pressmeddelande att EU-kommissionen som initiativtagare till unionens lagstiftning har ett särskilt ansvar för att det politiska arbetet kring folkhälsan är så transparent som möjligt.

Det gäller speciellt arbetet med tobaksprevention som sker inom ramen för WHO:s tobakskonvention. Då räcker det inte med att svara på frågor från parlamentariker eller lämna ut dokument i efterhand.

Ombudsmannens undersökning är ett resultat av en anmälan från den ideella organisationen Corporate Europe Observatory som klagade på att kommissionen misslyckats med att följa tobakskonventionen.

Rapporter om kritik mot ohämmad tobakslobbying och om de stora resurser som tobaksbolagen satte in för att påverka tobaksproduktdirektivet har Tobaksfakta tidigare informerat om.

Den europeiska ombudsmannens uppgift är att utreda klagomål om missförhållanden i EU:s institutioner och övriga organ. Alla EU-medborgare och personer bosatta inom EU kan framföra klagomål.

Pressmeddelande från ombudsmannen

Läs vidare