I oktober 2012 avgick John Dalli som hälsokommissionär strax innan han skulle ha presenterat ett förslag till nytt tobaksproduktdirektiv. EU-kommissionens chef hade tvingat honom att lämna in sin avskedsansökan på grund av anklagelser om korruption. Den svenska snusjätten Swedish Match hävdade att en bekant till Dalli hade erbjudit sig att mot betalning se till att direktivförslaget blev snusvänligt. EUs antikorruptionsbyrå OLAF hävdade att det kunde misstänkas att Dalli känt till försöket att skaffa mutor från snusbolaget.

Dalli har kraftfullt nekat till dessa anklagelser och stämt Swedish Match samt krävt att hans uppsägning ska ogiltigförklaras.

Nu lägger gröna parlamentsledamöter fram bevis för att anklagelserna mot Dalli vilade på falsk grund. Ett av de möten mellan Dalli och företrädare för Swedish Match som OLAF tar upp i sin utredning har aldrig ägt rum. I samtal med parlamentsledamoten José Bové från Frankrike har en representant för bolaget medgett att mötet aldrig hölls. Bové spelade in samtalet där Swedish Matchs representant också säger att OLAF pressade honom att inte tala om att han visste att mötet inte skett. OLAF ska ha pressat bolagets representant inför en utfrågning i EU-parlamentet den 9 januari.

Vid en presskonferens på torsdagen spelade Bové upp det inspelade samtalet med avslöjandena om det påhittade mötet och hemlighållandet.

”Trovärdigheten står på spel för Eus institutioner”, sade José Bové.

””Dalligate”-affären reser frågor både om tobaksindustrins skumma roll under revideringen av tobaksproduktdirektivet och om EU-institutionernas uppträdande. Det är nödvändigt att gå till botten med detta.”

Senare under dagen krävde Inge Gräßle, samordnare i European People´s Party i parlamentets budgetkommitté, att OLAFs generaldirektör Giovanni Kessler ska avgå. Detta efter Bovés avslöjande och efter att det tidigare i veckan kommit fram att OLAF använt illegala metoder i sin utredning om Dalli. Bland annat har telefonsamtal olagligt spelats in.

OLAF har tillbakavisat anklagelserna om påtryckningar för att dölja mötet som inte fanns och om illegala metoder.

Länk till artikel på engelska om händelserna på www.euractiv.com

Läs vidare