– Vår studie ger nya insikter i hur tobaksrök orsakar cancer, säger Ludmil Alexandrov vid Los Alamos National Laboratory i New Mexico.

Han är en av de ledande forskarna bakom studien som publicerats i novembernumret av den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Science.

– Vår analys visar att tobaksrökning orsakar mutationer som leder till cancer via ett flertal olika mekanismer. Rökning skadar DNA i organ som är direkt exponerade för röken. Och både i dessa organ och i andra delar av kroppen gör rökningen också att mutationer uppstår i snabbare takt än de annars skulle göra, säger Ludmil Alexandrov.

Det är sedan omkring 60 år känt att tobaksrökning orsakar cancer. Forskning har kunnat koppla rökning till åtminstone 17 olika cancerformer, men de exakta mekanismerna bakom detta orsakssamband har inte varit kända. Forskarna vid Los Alamos National Laboratory är först i världen med att kunna mäta de skador som tobaksrök orsakar i cellernas DNA.

En normal cell förvandlas till en cancercell genom mutationer, förändringar av DNA. Ofta handlar det om en kedja eller kaskad av mutationer som stegvis förvandlar cellen. Teoretiskt och förenklat kan man säga att varje mutation i en cell kan vara starten på en cancerutveckling.

I den aktuella studien analyserade forskarna DNA i tumörvävnad från 2 500 rökare och 1 000 personer som inte rökt. Tumörvävnad från 17 olika cancerformer som kopplats till rökning ingick i studien. Jämförelsen mellan rökande och rökfria cancerpatienter gjorde att forskarna kunde identifiera de DNA-förändringar som berodde på rökning.

Resultaten visade att det fanns betydligt fler mutationer i rökarnas DNA än i kontrollpersonernas. Att röka ett paket cigaretter om dagen under ett år leder enligt studien till 150 extra mutationer per lungcell, 97 extra mutationer per cell i struphuvudet, 39 extra per cell i näshålan, 18 per cell i urinblåsan och sex extra mutationer per cell i levern.

Att sluta röka reparerar inte de skador i DNA som redan uppstått, men förebygger nya rökorsakade mutationer.

Läs vidare