ENSP är ett nätverk med ett 60-tal medlemsorganisationer som arbetar för tobakskontroll. Två svenska organisationer är medlemmar: Tobaksfakta och Lärare mot Tobak.

Nu finns ENSPs 25 första år samlade i en skrift på 136 sidor där nätverkets verksamhet gås igenom år för år.

Göran Boëthius var ledamot i den verkställande kommittén 1997–2001. 2001 hölls det årliga nätverksmötet i Sigtuna.

Även Sara Sanchez Bengtsson från Tobaksfakta har varit ledamot i den verkställande kommittén (2012).

Läs vidare