Även om ett flertal studier har visat att det finns en länk har det varit svårt att skilja på om ensamhet leder till drogmissbruk eller om drogmissbruk leder till ensamhet. Men genom att tillämpa en ny forskningsmetod, som använder genetiska data och data från undersökningar från hundratusentals människor, fann teamet att ensamhet tycks leda till en ökad sannolikhet för rökning.

–Metoden har aldrig tillämpats på den här frågan tidigare och resultaten är därför nya, men också preliminära. Vi hittade belägg som tyder på att ensamhet leder till en benägenhet att börja röka, att röka mer och att vara mindre benägen att sluta, säger Robyn Wootton, medförfattare till studien, i en artikel på universitetets webbplats.

Rökning riskfaktor för psykisk ohälsa

Att vara ensam ökar alltså sannolikheten för att börja röka, antalet cigaretter som röks per dag och minskar sannolikheten för att man slutar. Omvänt fanns också belägg för att individernas ensamhet ökar om de börjar röka.

Studien leddes av Tobacco and Alcohol Research Group vid the School of Psychological Science och avdelningen för psykiatri vid Amsterdam UMC, University of Amsterdam, i Nederländerna.

–Vår upptäckt att rökning också kan leda till mer ensamhet är preliminär, men det är i linje med andra färska studier som har identifierat rökning som en riskfaktor för psykisk ohälsa. En potentiell mekanism är att nikotin från cigarettrök stör neurotransmittorer som dopamin i hjärnan, säger Jorien Treur, från Amsterdam UMC, senior författare till studien. /senior author

Ökad ensamhet under pandemin

Enligt brittiska statistikbyråns analys av ensamhet i Storbritannien under coronapandemin svarade 7,4 miljoner människor under den första månaden av nedstängning att deras välbefinnande påverkades av ensamhet.

–Plötsligt har hela Storbritannien blivit mer socialt isolerat än någonsin tidigare, och för många kommer detta sannolikt att öka deras ensamhet. Vi var verkligen intresserade av att veta om ensamhet minskar sannolikheten för att sluta röka och vi tycker att detta är en väldigt viktig faktor för dem som försöker sluta röka under pandemin, säger Robyn Wootton.

–Denna forskning belyser behovet av att rökare som lider av ensamhet får stöd att sluta, för att förbättra inte bara deras hälsa och välbefinnande utan också för att minska deras ensamhet, säger Deborah Arnott, vd för Action of Smoking & Health, en organisation som arbetar för tobakskontroll, i en kommentar till studien.

Studien heter Bi-directional effects between loneliness, smoking and alcohol use: Evidence from a Mendelian randomisation study  av Robyn E Wootton et al och kan laddas ner här.

 

 

Läs vidare