– Studien avmystifierar föreställningen att det inte gör något att röka en eller två cigaretter per dag, säger den medicinska samordnaren i en av Argentinas ledande organisationer för tobaksförebyggande arbete, Verónica Schoj.

– En viktig skillnad mellan tobak och alkohol är att små, regelbundna mängder alkohol, ett glas om dagen, är nyttigt för hjärta och blodkärl, medan tobak även i små mängder kan förkorta livet med 10-20 år.

– Den som slutar röka kan glädja sig åt att risken för hjärt-kärlsjukdomar halveras under det första rökfria året, säger Verónica Schoj.

I Argentina, som har drygt 40 miljoner invånare, avlider årligen 40 000 människor i tobaksrelaterade sjukdomar.

Från den 14 juni i år gäller en nationell lag som förbjuder rökning i alla offentliga inomhusmiljöer, inklusive restauranger och barer.

Huvudstaden Buenos Aires, som rymmer en tredjedel av landets befolkning, införde ett rökförbud i oktober 2005. Avskilda rökrum var tillåtna. I december 2010 skärpte stadsfullmäktige reglerna. Det innebar att även rökrummen förbjöds.

Innan det nationella rökförbudet infördes hann nio av landets 22 provinser och drygt 25 städer följa huvudstadens exempel.

Källor: Diario Los Andes och Instituto Cardiovascular de Buenos Aires

Carl-Olof Rydén

Publicerat 2 juli 2010

Läs vidare