6,3 % av tonåringarna rökte vanliga cigaretter, men använde inte e-cigaretter. 7,2 % både rökte och använde e-cigaretter. 9,6 % använde enbart e-cigaretter.

Nästan var tionde deltagare i studien hade alltså använt e-cigaretter, men inte vanliga cigaretter, under den senaste månaden. Men många av de unga e-cigarettanvändarna kunde tänka sig att börja röka vanliga cigaretter. I denna grupp var det 2,5 gånger så vanligt att kunna tänka sig att röka inom fem år som bland ungdomar som varken rökte eller använde e-cigaretter.

Om några dagar, den 1 juli, lagregleras e-cigaretter i Sverige för första gången. 18-årsgräns införs och krav ställs på tillverkare och importörer om bland annat produkternas innehåll. Tobaksfakta och andra tobaksförebyggande organisationer välkomnar att vi får en e-cigarettlag, men anser att den snarast måste kompletteras med ytterligare reglering.

”Nu i sommar får vi äntligen en åldersgräns för e-cigaretter, som hittills varit helt oreglerade. Tyvärr räcker det inte för att skydda våra barn. Vi måste inkludera e-cigaretterna i övriga regleringar av tobak”, skrev Helen Stjerna, generalsekreterare i A Non Smoking Generation, nyligen i en debattartikel.

– Riksdagsbeslutet om en särskild lag om e-cigaretter är ett steg på rätt väg. Men vi behöver så fort som möjligt få fram ytterligare reglering av e-cigaretterna, som annars riskerar att undergräva det framgångsrika tobaksförebyggande arbetet i Sverige, sade Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Margaretha Haglund när lagförslaget klubbades igenom.

Det finns en stark oro bland annat för att e-cigaretterna, trots 18-årsgränsen, ska bidra till ökad total nikotinanvändning – inklusive tobaksrökning – bland unga. Bland de lagregler som Tobaksfakta fortfarande efterlyser finns förbud mot smaktillsatser i e-cigaretter, eftersom smaktillsatser lockar barn. Vi anser även att 18-årsgränsen bör utvidgas till att gälla även nikotinfria e-cigaretter för att dessa inte ska utvecklas till ett kryphål i lagstiftningen. Det behövs också en bättre struktur för fortlöpande övervakning av hälsoeffekterna av e-cigaretter, så att samhället kan upptäcka allvarliga hälsorisker så tidigt som möjligt. Här har vi sammanfattat hur e-cigaretter bör lagregleras.

Läs vidare