Dalarnas län bör ansluta sig till Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, skriver två läkare i en debattartikel i Dalarnas Tidning. De två skribenterna är AT-läkaren Lovisa Högberg, Falu lasarett, och överläkare Matz Larsson, Universitetssjukhuset Örebro.

”Rökningen tar livet av hälften av rökarna, ofta genom olika typer av cancer och hjärt-kärlsjukdom; i genomsnitt förkortas livet med tio år. Av de som inte dör utvecklar många kroniska sjukdomar. Ofödda barn riskerar bl.a. tillväxthämning och död i livmodern. Barn till rökare drabbas oftare av plötslig spädbarnsdöd, astma och luftvägsinfektioner”, skriver de och framhållerocksåatt rökningen beräknas kosta det svenska samhället minst trettio miljarder kronor per år.

”Tobacco Endgamesyftar till att fasa ut rökningen. Flera länder har satt ett sista årtal; Nya Zeeland år 2025, Finland år 2040. Ingen (utom tobaksindustrin) kan vara nöjd med den nuvarande situationen. Rökning skapar ohälsa, ofrihet, fattigdom och skadar vår miljö. Rökning förstärker ojämlikhet; arbetslösa, lågutbildade, psykiskt sjuka och ensamstående föräldrar är bland de grupper som röker mest. Vill vi ha en friskare, rikare och mer jämlik befolkning? I så fall bör Dalarnas Län ansluta sig till Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.”

Länk till debattartikeln

Läs vidare