Det visar en rapport från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRad, vid Stockholms universitet.

SoRads kartläggning av smugglad och lagligt införd tobak inleddes 2003 och bygger på försäljningssiffror och månatliga telefonintervjuer med ett slumpvis urval av personer i åldersgruppen 16-84 år.

SoRad konstaterar samtidigt att försäljningen av beskattade cigaretter inom Sverige ökade 2011 samtidigt som andelen dagligrökare låg kvar på samma nivå som året innan.

Köpen av insmugglat snus minskade kraftigt under 2011, medan den legala införseln av snus från utlandet ligger kvar på samma nivå som 2010. Köp av snus via internet har ökat.

Källa: Tal om tobak i Sverige 2012, Tove Sohlberg.

Hämta rapporten

Läs vidare