Det kräver den brittiska organisationen Cancer Research UK. En kärv samhällsekonomi gör att den offentligt finansierade tobaksavvänjningen nu skärs ned. Cancer Research UK anser att kostnaderna för avvänjningen i stället bör täckas av tobakstillverkarna. Organisationen vill att regeringen ska ställa detta krav på industrin.

”I en tid när hälsobudgeten är ansträngd är detta en enkel lösning på ett dödligt problem. Vi uppmanar regeringen att få tobaksindustrin att hosta upp”, framhåller Alison Cox, chef för det förebyggande arbetet inom Cancer Research UK, i ett pressmeddelande.

Just ”Hosta upp”, eller ”Cough up”, är namnet på kampanjen där namninsamlingen ingår. Kampanjen är en reaktion på en undersökning som organisationen gjort och som visar att offentligt finansierade tobaksavvänjnings enheter nu stängs runt om i England.

Organisationen anser att tobaksindustrin bör betala både för avvänjningsverksamhet och för massmediakampanjer som ska få människor att sluta röka. Förslaget är att lägga en extra avgift på en penny på varje cigarett. På så vis kan man få in 500 miljoner pund som kan läggas på tobaksförebyggande insatser.

”Tobaksindustrin har alltför länge haft en lätt resa och tjjänat pengar utan att behöva lägga ett enda pund på de skador som dess produkter orsakar. Tobaksindustrin fortsätter att profitera på att sälja en beroendeskapande och dödlig produkt som orsakar sjukdom och död”, säger Alison Cox.

”Tobaksindustrin tjänar miljarder pund varje år så vi vill att de ska använda en del av sina vinster till att hålla rökavvänjningsenheter öppna.”

Länk till namninsamlingen

Läs vidare