Inte helt oväntat går en skiljelinje i åsikterna mellan de borgerliga partierna –Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna – och det röd-grön-rosa blocket Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. De förra vill på olika sätt försvara det svenska snuset som mindre farligt än cigarretter och därför ha en separat reglering. Försöken att riva exportförbudet till EU ska fortsätta.

S, MP och FI vill däremot reglera snus som andra tobaksprodukter, i enlighet med Tobakskonventionen och världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer. Exportförbudet till EU ska respekteras.

Svenskt undantag för snus

Det svenska undantaget innebär att Sverige är det enda land i EU som får producera och sälja snus, dock enbart inom landet. På frågan om Sverige ska fortsätta ansträngningarna att riva exportförbudet svarade FI, MP och S ”nej” och C, M och SD ”ja”. Centerpartiets Fredrick Federley kommenterade att partiet vill ”säkerställa ett undantag för det svenska snuset i Sverige. Men i den mån frågan blir aktuell är vi beredda att verka för att det svenska snuset godkänns för försäljning inom EU”.

Sverigedemokraternas Peter Lundgren kommenterade att partiet vill verka för att varje medlemsstat själv får bestämma kring snuset, vilket skulle ”öppna för stora exportmöjligheter för svenska företag”.

Liberalernas förstanamn Karin Karlsbro, svarade ”vet ej” på frågan om partiet vill riva exportförbudet och kommenterade att partiet vill ”värna det svenska undantaget, men har som parti inget ställningstagande om hur vi ser på att snus är förbjudet i andra länder”.

 Två frågor splittrade blocken

Frågan om smaksättning splittrade det borgerliga blocket. På frågan om snus bör innehålla frukt- eller godissmaker svarade C och SD nej. Moderaternas förstanamn Tomas Tobé svarade ”Ingen åsikt” med kommentaren ”om konsumenterna efterfrågar dessa smaker är det upp till tillverkarna att se över sitt utbud”. Liberalerna var det enda parti som svarade ja med kommentaren att snus traditionellt är smaksatt och att partiet inte kan se ”att det finns något rimligt lagtekniskt sätt att skilja på smaksättningar som vänder sig till vuxna och smaker som vänder sig till barn”.
Frågan om snusförpackningar bör ha samma typ av varningar i både ord och bild som andra tobaksvaror splittrade det röd-grön-rosa blocket: FI och MP svarade ”ja”, medan S svarade ”nej”, tillsammans med de borgerliga partierna.

MP tog upp markanvändning

Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke var den enda av de tillfrågade som tog upp markanvändning vid tobaksodling. ”Produktiv åkermark kommer att bli en bristvara i framtiden med anledning av klimatförändringarna. Tobaksproduktion kommer att få konkurrera med livsmedelsproduktion vilket utöver alla hälsoskäl också är en annan typ av skäl för en allmänt restriktiv hållning”, skrev hon i en kommentar.
Se hela enkätresultatet och samtliga kommentarer här.

Befolkningen mer positiv än politikerna

Tobaksfakta gav SIFO i uppdrag att ställa samma frågor som EU-parlamentarikerna fick till svenska folket. Det visade sig att befolkningen är långt mer positivt till strängare reglering av snuset än vad EU-parlamentarikerna är. Läs mer om den undersökningen här .

Tobaksfaktas snusenkät

De tio svenska partierna i Europaparlamentet har 20 av parlamentets 751 platser under perioden 2014–2019.
Vi skickade enkäten till samtliga partiers förstanamn: Malin Björk, Vänsterpartiet, som har en ledamot i parlamentet i dagsläget, Heléne Fritzon, Socialdemokraterna, som har fem ledamöter, Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet, tre ledamöter, Soraya Post, Feministiskt initiativ, en ledamot, Fredrick Federley, Centerpartiet, en ledamot, Karin Karlsbro, Liberalerna, två ledamöter, Tomas Tobé, Moderaterna, tre ledamöter, Sara Skyttedal, Kristdemokraterna, en ledamot, Peter Lundgren, Sverigedemokraterna, två ledamöter och Kitty Ehn, Partiet Vändpunkt, som har en ledamot.
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Partiet Vändpunkt svarade inte på våra frågor.

Läs vidare