Som Tobaksfakta tidigare rapporterat sköts riksdagsbeslutet om bland annat rökfria utemiljöer upp på grund av invändningar från EU-kommissionen.

EU-kommissionens invändningar handlar om bestämmelser som flyttats över från tidigare lagar till det nya lagförslaget och som innebär att snuset undantas från tobaksreglering som gäller annan tobak. En så kallad frysningsperiod har inletts och regeringen ska besvara kommissionens synpunkter. Riksdagen får därför besluta om lagförslaget tidigast 31 juli, men enligt vad Tobaksfakta erfar räknar riksdagens socialutskott inte med att lagförslaget kommer att behandlas före valet i höst.

– Vi är djupt besvikna över att det har blivit så här, sade Agneta Karlsson i sin presentation.

– Vi räknar ändå med att riksdagen kommer att behandla propositionen, men vi vet inte när det blir. Beslutet ligger hos riksdagen.

Agneta Karlsson framhöll att fler rökfria utemiljöer och övriga förslag i propositionen är viktiga för att Sverige ska kunna nå målet om en rökprevalens under 5 procent till 2025.

Även Irene Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen, och Johan Carlsson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten, lyfte fram att fler nya åtgärder är nödvändiga för att nå målet.

– År 2025 är bara sju år bort. Vi måste skruva upp ambitionerna rejält om vi ska ha en chans. Jag hoppas att den här konferensen blir en start på det arbetet, sade Johan Carlsson.

Läs vidare