Riksdagens socialutskott har de senaste veckorna arbetat med lagförslaget och förberett ett betänkande för att bereda marken för ett riksdagsbeslut. Siktet var inställt på debatt i kammaren och riksdagsbeslut 24 maj. Men nu bekräftar socialutskottets ordförande Emma Henriksson, KD, per e-post att beslutet måste skjutas upp på grund av EU-regler som innebär vissa frysningstider ”om förslag riskerar krocka med EU-bestämmelser”.
Den svenska regeringen har förhandsanmält vissa av de planerade lagändringarna till EU-kommissionen. Anmälan tog upp följande planerade lagändringar:

– Marknadsföring i form av kommersiella meddelanden för tobaksvaror på försäljningsställen, förutom vad gäller uppvisande av tobaksförpackningar och varu- och prislistor, ska vara förbjuden,

– tobaksvaror som säljs till konsumenter ska inte få tillhandahållas så att kunden får tillgång till varorna innan betalning erlagts,

– rökning ska vara förbjuden på uteserveringar, i entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, i områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, och på lekplatser som allmänheten har tillträde till,

– rökförbudet ska, utöver tobaksrökning, omfatta användningen av bl.a. örtprodukter för rökning, elektroniska cigaretter – både med och utan nikotininnehåll – och vissa andra njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak och

– en styckförpackning med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner.

Den 2 maj löpte tidsfristen för att komma in med synpunkter på de svenska lagförslagen slut. Precis innan den avslutades kom det in synpunkter. Tobaksfakta har ännu inte kunnat ta reda på om invändningarna kommer från kommissionen och/eller andra medlemsländer, eller vad invändningarna innehåller. Syftet med EU-regleringen är att skydda den fria rörligheten av varor och tjänster på den inre marknaden. Om ett land funderar på nya bestämmelser som kommissionen eller andra medlemsländer anser skulle kunna leda till en snedvridning som hotar den fria rörligheten, ska bestämmelserna kunna diskuteras i förväg, innan de införs.

Den förlängda frysningstiden innebär att riksdagen inte kan ta tobaksbeslutet som planerat utantidigast 31 juli, i praktiken alltså efter sommaruppehållet.

Socialutskottet har begärt att företrädare för regeringskansliet ska informera utskottet om de inkomna synpunkterna.

Läs vidare