Flera högre tjänstemän i EU-kommissionen är kallade som vittnen.

Det är Dalli som gått till domstolen i ett försök att få upprättelse för vad han uppfattar som ett regelvidrigt avskedande. Han säger att han fick avsked på stående fot av Barroso och order om att utrymma sitt kontor inom 15 minuter. En begäran att få 24 timmar på sig avvisades.

Den officiella versionen var att Dalli själv sade upp sig sedan Barroso informerat honom om innehållet i en rapport från den Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Olaf, där påståenden från Swedish Match om att en vän och landsman till Dalli, Silvio Zammit, erbjudit det svenska företaget och tobakslobbyn Estoc att till Dalli förmedla ett muterbjudande på 60 miljoner respektive tio miljoner euro för att få förbudet för svenskt snus upphävt i EU.

Dalli anklagades för att ha känt till detta utan att ingripa.

John Dalli har hela tiden förnekat att han kände till muterbjudandet. Han anser att det är lobbyister för Swedish Match och Estoc som konspirerat för att snärja honom i avsikt att påverka det slutgiltiga innehållet i tobaksproduktdirektivet.

Polisen på Malta har utrett anklagelserna mot Dalli men inte hittat några bevis. Även Zammit nekar till anklagelserna.

Dalli vill att EU-domstolen slår fast om det var lagligt eller ej att sparka honom med omedelbart verkan och officiellt presentera detta som att Dalli själv sagt upp sig.

Han begär en symbolisk summa på en euro i skadestånd.

Dalli har också stämt Swedish Match för förtal. Det har lett till att en belgisk domare inlett en undersökning av Olafs handläggning av fallet. Undersökningen rör även personer som medverkat i Olafs rapport om mutpåståendena.

Läs vidare