Tobaksbladen odlas med billig arbetskraft i Bangladesh. Både för att kvinnorna tjänar ungefär hälften så mycket som männen, eller i form av obetald arbetskraft, som barn i tobaksodlarfamiljena. När tobaksbladen skördas är det mycket arbete och långa arbetsdagar, och då får barnen ofta hjälpa till att skörda och torka bladen.

Enligt en film som Ubinig har gjort om barnarbetet i tobaksproduktionen kan barnen vara borta från skolan i 45 dagar, och uppemot hälften av barnen uteblir från skolan under de mest arbetsintensiva perioderna när tobaksbladen ska torkas.

Barnen arbetar utan särskilda skyddskläder och vittnar i filmen också om att de mår dåligt av kontakten med tobaksbladen mot huden och av röken från torkugnarna.

Skolgången i Bangladesh är gratis och obligatorisk. Barn i Bangladesh har enligt grundlagen rätt till skolgång, hälsovård, vila, rekreation och fritid.

Kvinnorna lönediskrimineras

En annan film från Ubinig handlar om kvinnor i tobaksodlingen, som enligt organisationens kartläggning tjänar ungefär hälften så mycket som männen. De arbetar utan särskilda skyddskläder och utsätts för hälsorisker. Många arbetar med tobak även om de är gravida, vilket gör att det föds barn med låg födelsevikt som är känsliga mot infektioner, enligt en läkare som intervjuas i filmen. Trötthet, aptitbrist och missfärgade händer är också vanligt.

Kräver att lagarna följs

Ubinig vill att behandlingen av arbetskraften i tobaksodlingarna ska följa nationella och internationella lagar när det gäller lönediskriminering, barnarbete, hälsorisker och skadliga arbetsförhållanden. Organisationen kräver också att de internationella tobaksföretagens medverkan ska vara transparent och öppen och lyda under nationella tillsynsmyndigheter.

Läs mer om barnarbete i tobaksproduktionen i A Non Smoking Generations faktablad och på Unfairtobaccos hemsida.

Fakta Ubinig

Ubinig är en NGO, en icke-statlig organisation, i Bangladesh som bland annat arbetar för att skapa politisk förändring för majoriteten av befolkningen, till exempel bättre arbetsförhållanden.

De har med hjälp av STOP och Bloomberg Philanthropies gjort ett faktablad om odlingen av tobak för rökfria tobaksprodukter i Bangladesh.

 

 

 

 

 

 

 

Läs vidare