De tre organisationerna är Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking Generation.

Tidigare har Systembolaget och dess dotterbolag IQ meddelat att de lämnar annonsörföreningen på grund av ”dess höjda tonläge om den svenska lagstiftningen kring marknadsföringen av alkohol.”

För de tre ideella organisationerna är det Ericsons öppna stöd för tobaksindustrins intressen i form av kritik mot regeringens tilläggsdirektiv i den pågående utredningen om anpassning av den svenska tobakslagen till EU:s tobaksproduktdirektiv som är orsak till avhoppen.

I tilläggsdirektivet ingår att utreda standardiserade, neutrala, cigarettpaket och ett exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställen.

Det är åtgärder som i andra länder lett till att färre unga börjar röka och till att färre spontanköper tobak.

Båda dessa åtgärder avfärdas av Ericson med motiveringen att den ”kommersiella yttrandefriheten hotas”.

– Anders Ericsons utspel och starka kritik när det gäller exponeringsförbudet för tobak och neutrala cigarettpaket berör oss starkt, eftersom det handlar om åtgärder med betydelse för folkhälsan, säger Kristina Sparre Ljung, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare, till tidningen Resumé.

– Vi värnar om folkhälsan medan Ericsons inställning går emot bekämpandet av hjärt- och lungsjukdomar. Därför är det svårt att vara kvar som medlem i Sveriges annonsörer.

Cancerfondens generalsekreterare Stefan Bergh säger:

– Föreningens hållning är inte förenlig med vår vision att besegra cancer.

Den längsta intervjun i artikeln gör Resumé med direktören Anders Ericson som bedyrar att föreningen inte har något mot minskad rökning och att han inte går tobaksindustrins ärenden. Men han säger också att Sveriges annonsörer inte verkar för att främja folkhälsan utan för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Läs vidare