”Det är viktigt att inkludera även rökfri tobak i upplysningsprogrammen om tobak för att förebygga migrän”, skriver forskarna.

Migrän är en vanlig sjukdom som kraftigt kan försämra funktionsförmågan och livskvaliteten. Sjukdomen kännetecknas av anfall med sprängande eller dunkande huvudvärk som ofta är ensidig. Andra vanliga symtom är ljuskänslighet, doft- och ljudkänslighet och illamående och kräkningar. En migränattack kan pågå i upp till tre dygn. Vissa får bara någon enstaka migränattack under sin livstid, andra drabbas varje vecka. Sjukdomen drabbar omkring var femte kvinna och var tionde man.

I den aktuella studien deltog 138 migränpatienter vid ett neurologkliniken på ett sjukhus i Dhaka, Bangladesh. Dessutom medverkade 276 friska kontrollpersoner. Samtliga deltagare fick fylla i ett frågeformulär om bland annat sina tobaksvanor.

Bland migränpatienter var 24,6 procent rökare medan bara 14,5 procent av kontrollpersonerna rökte. 15,9 procent av migränpatienterna använde rökfri tobak, men bara 7,2 procent av kontrollpersonerna. Den rökfri tobaken i Bangladesh är olika typer av tuggtobak och tobakspulver.

12,3 procent av patienterna både rökte och använda rökfri tobak, motsvarande siffra i kontrollgruppen var 6,9 procent.

Den statistiska analysen visade ett ungefär lika starkt samband mellan rökning och migrän som mellan rökfri tobak och migrän. Forskarna diskuterar inte närmare vad sambanden kan bero på, men konstaterar att både röktobak och rökfri tobak innehåller många olika skadliga substanser som kan tänkas bidra till att utlösa migränattacker.

Läs vidare