Forskningsresultat om effekterna av Australiens standardiserade (även kallade neutrala) cigarettpaket tyder på att dessa kan öka viljan att sluta röka och göra cigaretter mindre attraktiva. Den aktuella studien genomfördes under introduktionen av standardiserade paket i Australien och har nu publicerats i online-tidskriften BMJ Open.

Forskarna ville undersöka vilken effekt lagändringen hade i ett inledande skede. De intervjuade 536 rökare i delstaten Victoria. Intervjuerna gjordes i november 2012 när de standardiserade paketen hade börjat komma ut på marknaden samtidigt som det fortfarande fanns paket av den gamla typen kvar på butikshyllorna. 72,3 procent av de intervjuade rökte cigaretter från standardiserade förpackningar medan 27,7 procent fortfarande använde cigaretter från paket av den gamla sorten.Rökarna fick bland annat tala om hur pass nöjda de var med sina cigaretter och hur ofta de tänkte på att sluta röka.

Resultaten av studien visade att de som rökte från standardiserade paket var mindre nöjda med cigaretterna än de andra rökarna. De som rökte från standardiserade paket tyckte 66 procent oftare att cigaretterna var av sämre kvalitet än för ett år sedan och 70 procent oftare att cigaretterna gav dem mindre tillfredsställelse än tidigare. Viktigt var också att de i 81 procent högre grad funderade på att sluta röka.

Forskarna framhåller att den sistnämnda effekten är betydelsefull eftersom det finns bevis för att ju oftare man tänker på att sluta, desto större är chansen att man går till handling och gör ett försök att sluta.

Forskarna i Australien fortsätter att följa hur de standardiserade paketen påverkar attityder, tobaksvanor och folkhälsa i landet.

Länk till Tobaksfaktas faktablad om neutrala paket

Läs vidare