Under år 2021 uppgav 6 procent bland både kvinnor och män att de röker dagligen. Skillnaderna mellan olika grupper i befolkningen är dock stora, utifrån faktorer som utbildning, inkomst och sysselsättning. Den dagliga rökningen har till exempel inte minskat bland personer med förgymnasial utbildning.

Enligt undersökningen ökar det dagliga snusandet ökar, framförallt bland unga. I åldrarna 16–29 år ökade andelen kvinnor som uppgav att de snusade dagligen från 3 procent år 2018 till 9 procent år 2021. Bland männen i motsvarande åldrar ökade användningen från 16 till 19 procent.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs vidare