Studien har publicerats av JAMA Internal Medicine och bygger på uppgifter om 290 215 personer som var 59-82 år gamla 2004-2005. Deltagarnas rökvanor under livsspannet fanns registrerade. En uppföljning gjordes 2011 och dödligheten i grupper med olika tobaksvanor jämfördes. Forskarna var särskilt intresserade av att se hur en låg nivå av daglig rökning under lång tid påverkar dödligheten. Detta intresse beror bland annat på att det i USA blir allt vanligare att röka några få cigaretter om dagen och att denna trend väntas fortsätta. Forskarna bakom studien kallar denna typ av rökvanor för lågintensiv rökning och avser såväl att röka högst 1 cigarett per dag som att röka 1-10 cigaretter om dagen.

Några resultat:

  • De som långvarigt rökt mindre än 1 cigarett per dag hade totalt sett 64 % högre dödlighet under den undersökta perioden än dem som aldrig hade rökt.
  • De som rökt 1-10 cigaretter per dag hade 87 % högre dödlighet än de helt rökfria.
  • Särskilt starka samband fanns mellan lågintensiv rökning och både lungcancer och hjärt-kärlsjukdom. Lungcancerrisken var 9 gånger högre och hjärt-kärlrisken nästan 12 gånger högre bland de lågintensiva rökarna.

För lågintensiva rökare som slutat röka minskade dödligheten och den minskade mer ju tidigare i livet man slutade.

Läs vidare