Vad är syftet med att delta i Almedalsveckan?

– Syftet är att sprida kunskap om tobakens hälsoeffekter och tobaksfrågans politiska och ekonomisk dimension. Att vara en motkraft till tobaksindustrins budskap. 

Hur ska ni göra för att synas bland tusentals andra programpunkter?

– Vi har lika svårt som alla andra att sticka ut i bruset, men vi hoppas att alla tar del av programmet, för där finns våra evenemang, de flesta sedan länge. I år ska vi dessutom ha en gatuaktivitet – Tuta mot Tobak. Vi har varsin cykeltuta och tutar varje gång vi ser en fimp eller snuskudde, eftersom man ska tuta vid livsfara. Vi hörs och syns på gatorna där vi går med banderoller eller ordensband med texten Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025. Vi kommer att stå och dela ut flyers med upplysning om nya lagen och argumenten för den, på de platser som omfattas av lagen från och med första juli, det vill säga måndagen i Almedalsveckan. Rubriken är Hälsa och Hänsyn. Vi hoppas på många givande samtal med personer som vi möter, och att de lockas att gå på våra seminarier.  

Är det något särskilt ni fokuserar på i år?

– Den nya lagen om rökfria miljöer och miljöaspekten i stort. Vi vet av erfarenhet att rökares motivation att sluta kommer att öka i och med fler rökfria platser, och vi inom hälsoprofessionen står gärna beredda att ta emot patienter som vill ha hjälp med avvänjningsbehandling. 

Vilka erfarenheter har ni från tidigare år?

– Vi får ökad förståelse för hur viktigt vårt arbete är, och hur viktig tobaksfrågan är. Vi förväntas vara där. Andra aktörer får upp ögonen för tobaksfrågans bredd och spännvidd. Vi går på andras seminarier och ställer frågor som vidgar debatten. 

Vad är det bästa med veckan?

– Att kunna träffa så många inflytelserika personer så snabbt och effektivt och till och med spontant. Alla är där och det uppstår tillfällen som leder till att vi enkelt kan återuppta fruktbara kontakter senare under året. Dessutom har vi själva bra möjlighet att planera kommande aktiviteter och samarbeten eftersom många av oss bor tillsammans och träffas under så lång tid mot vad vi brukar kunna göra, och hinner prata igenom saker ordentligt. Snabba telefonmöten i nationella nätverk har inte samma utväxling, och ekonomin tillåter inte fysiska möten med dyra resor och uppehälle.

Om tobak i Almedalen 2019

Rökfria miljöer skyddar oss från tobak

Torgmöten, arrangeras av Yrkesföreningar mot Tobak, Donners plats 1 och 2 juli, kl 17–18, samt 3 juli kl 15–16.

Den nya lagen om rökfria miljöer träder i kraft 1 juli och mötet belyser olika aspekter och klargör de nya reglerna. Möjlighet att ställa frågor till experterna på scenen: Vidar Albinsson, folkhälsostrateg, Hässleholms kommun, Henrik Ripa, Riksförbundet Visir, Birgitta Enmark, folkhälsoansvarig, Folktandvården Gävleborg, Johanna Reuterving Smajic, Tobaksfri Duo, Folktandvården Västervik, Miranda Nordström, Tandvård mot Tobak, Ingrid Talu, ordförande Lärare mot Tobak, Torbjörn Johansson, läkare, Läkare mot Tobak, Suzanne Bengtsson, Riksförbundet Visir och Farida Al Albani, partiordförande Feministiskt Initiativ och tidigare Psykologer mot Tobak.

Läs mer

 

Tobacco is not a a sustainable investment

Seminarium på engelska, arrangeras av Lärare mot tobak, Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, lokal Furilden. 2 juli kl 8.10–9.45.

A renewed look at financial risk is shaping investment decisions on tobacco. Which positive impact has it on sustainable, lasting investment for current and future generations?

Deltagare: Mats Andersson, former CEO AP4, Vice Chair Global Challenges Foundation, dr Rachel Melsom, MBBS, director, Tobacco free Portfolios (NGO), Fredrik Nyström, head of Responsible Investment, Öhman, Lars-Göran Orrevall, CEO, Skandia AM, Eva Axelsson, head of Sustainability Research, Swedbank Robur Fonder AB and Anette Andersson, senior ESG Investment specialist, SEB Investment Management.

Läs mer

 

Nya rökfria utemiljöer – möjliga effekter på kommuners folkhälsa

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57790

Seminarium, arrangeras av Psykologer mot Tobak och Visir, Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, lokal Furilden. 2 juli kl 10–12.

Hur ser tillämpningen ut i Almedalen av de nya rökfria utomhusmiljöer som trädde i kraft den 1juli? Vilka utmaningar kommer kommuners tillsyn och områdesansvariga att möta? Vad tror vi att politiker önskar de hade gjort när målet om ett rökfritt Sverige 2025, utvärderas om sju år?

Medverkande: Josefin Jonsson, Enhetschef tobaksprevention, Folkhälsomyndigheten, Farida al-Abani, partiledare, Feministiskt initiativ, Suzanne Bengtsson, VISIR och Vidar Albinsson, moderator, Psykologer mot Tobak.

Läs mer

Transformationen av en industri – hur ser morgondagens tobaksbolag ut? Seminarium, arrangeras av tobaksbolaget Philip Morris AB, Tage Cervins gatan 3c, lokal The Labyrinths trädgård. 2 juli kl 10.15–11.

Är det möjligt för en tobaksjätte att ställa om samt genomgå en transformation för att arbete mot de mål som Världshälsoorganisationen (WHO) satt upp om en rökfri värld? Kan en industri ta över ledartröjan i avvecklingen av sig själv?

Medverkande: Anette Rosengren, koncernchef, Norden, och Claude Guiron, forskningsdirektör, Norden, båda Philip Morris AB.

Läs mer

 

Nya nikotinprodukter – den som är beroende är inte fri

Seminarum, arrangeras av VISIR, Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, lokal Furilden. 2 juli kl 14–15

Just nu dyker det upp nya tobaks– eller tobaksliknande produkter på marknaden. Vilka är de? Kan barn och ungdomar tänkas börja använda dem? Hur påverkar de människor och miljön? Det behövs ny kunskap forskning och lagstiftning.

Medverkande: Suzanne Bengtsson, tobaksexpert, VISIR – VI Som Inte Röker, Johanna Reuterving Smajic, tandhygienist, Tandvård mot tobak och Vidar Albinsson, folkhälsostrateg, Psykologer mot tobak.

Läs mer

 

Finns nycklarna till god folkhälsa utan tobak inom tandvården?

Seminarium, arrangeras av Tandvård mot Tobak. Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, lokal Furilden. 2 juli kl 15–17:

Tandvården har kunskap och erfarenhet av tobaksavvänjning men det är en alltför hög prislapp för patienterna. Vikten av tobaksfrihet för munhälsan, men även för vår miljö. Rökning skadar alla vävnader i hela kroppen. Våra barn har rätt till en tobaksfri framtid. Hur går vi vidare?

Medverkande: Nicklas Malmberg, Visir, Henrik Ripa, Visir, Birgitta Enmark, folkhälsoansvarig, folktandvården Gävleborg, Lena Sjöberg, ordförande Tandvård mot Tobak, Chaim Zlotnic, ordförande,Sveriges Tandläkarförbund, Yvonne Nyblom, ordförande Sveriges Tandhygienistförening, Johanna Reutervin Smajic, Tobaksfri Duo, Västervik och Miranda Nordström, tandhygienist, Stockholm.

Läs mer

 

Hur har tobaksvanorna i Sverige utvecklats över tid?

Seminiarum, arrangeras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Kilgränd 1, lokal Soberian. 3 juli kl 11–11.45.

Tobaksrökningen är fortfarande en av de största bidragande orsakerna till den samlade sjukdomsbördan och flera restriktioner kring tobaksanvändning har införts på senare tid. Rökningen har minskat kraftigt i Sverige, men ser vi fortfarande samma utveckling?

Medverkande: Martina Zetterqvist, utredare, CAN, Elin Ramfalk, Cancerfonden och Charlotta Rehnman Wigstad, moderator, CAN.

Läs mer

 

Hur ska framtidens tobakspolitik se ut?

Seminarium, arrangeras av Unga Drogförebyggare och Yrkesföreningar mot Tobak. Kilgränd 1, lokal Soberian. 3 juli kl 9–9.50.

Det är bara sex år kvar till Rökfritt Sverige 2025 ska vara uppnått och den dagliga rökningen ska vara nere på under fem procent. Är det möjligt att nå målet med en rökning under fem procent till år 2025? Vilka politiska åtgärder behövs för att minska tobaksbruket? Vad anser Sveriges unga befolkning?

Medverkande: I detta seminarium debatterar Sveriges politiska ungdomsförbund om framtidens tobakspolitik.

Läs mer

 

Den nya tobakslagen – regelförkrångling till vems nytta?

Seminarium, arrangeras av tobaksindustrins samarbetspartner Convenience Stores Sweden, servicehandelns branschorganisation, Tage Cervins gata 3c, lokal The Labyrinths trädgård. 4 juli kl 16.15–17.

Den nya tobakslagen medför konsekvenser för handlare och krögare vad gäller ansvar för rökförbudets efterlevnad. Var går gränsen för näringsidkarnas ansvar och vilka är sanktionerna? Vilken roll spelar näringsidkarnas serverings- och försäljningstillstånd i sammanhanget?

Medverkande: Bengt Hedlund, vd, Convenience Stores Sweden

Läs mer

 

Om politikerveckan i Almedalen

Politikerveckan i Almedalen startade 1968, med bland andra Olof Palme som talare. Antalet dagar styrs av hur många partier som sitter i Sveriges riksdag. Varje parti har en dag. I år är det Per Bolund, Miljöpartiet som inleder veckan den 30 juni. Den avslutas med Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna, den 7 juli. Däremellan talar Ulf Kristersson, Moderaterna, 1 juli, Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, 2 juli, Liberalernas nya partiledare, 3 juli, Annie Lööf, Centerpartiet, 4 juli, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, 5 juli, och Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna, 6 juli.

Mer information på politikerveckans webbplats: https://www.almedalsveckan.info/

 

Läs vidare