Bland annat försöker han få fram en strängare reglering av tobaksindustrin. Han har också bidragit till införandet av rökfria sjukhus och städer samt stödlinjer för rökavvänjning per telefon i fyra städer. I våras publicerade hälsoministeriet Kinas första officiella rapport om hälsoskadorna till följd av rökning.

Vid ett besök i Kina denna vecka lyfte WHO-chefen Margaret Chan fram dessa insatser i samband med att hon överräckte ett folkhälsopris till Chen Zu.

– Ert arbete är inte lätt, med en mäktig statligt ägd tobaksindustrin , framhöll hon i sitt tal.

– Mycket av ert utmärkta arbete hämmas av tobaksindustrins inblandning. Vi behöver slå tobaksindustrin med en stor hammare. Låt oss göra det tillsammans!

Tobaksfrågan utgör ett dilemma för Kinas beslutsfattare eftersom staten äger världens största cigarettillverkare, China National Tobacco Corporated. Det statsägda bolaget hade en nettoinkomst på 18 miljarder amerikanska dollar i fjol och dess verksamhet gav 95 miljarder i skatteintäkter.

Läs vidare