Utmaningen WHO Quit Challenge finns på Whats App och presenteras i publikationen ”More than 100 reasons to quit tobacco” som markerar starten för kampanjen som ska hjälpa 100 miljoner människor att sluta röka, de flesta av dem i länder med störst behov där en majoritet av världens tobaksbrukare lever.

Globalt säger cirka 780 miljoner människor att de vill sluta, men endast 30 procent av dem har tillgång till hjälpmedel som kan hjälpa dem att göra det. Kampanjen kommer att ge människor de verktyg och resurser de behöver för att göra ett lyckat tobaksstopp med hjälp av både globala och regionala avvänjningsverktyg. Huvudsakligt fokus kommer att vara att bygga upp digitala gemenskaper för socialt stöd.

Läs mer här

 

Läs vidare