Tobaksbolagen har enligt tobakskonventionen begränsade möjligheter att själva marknadsföra sina produkter. Därför använder de ofta andra grupper för att synas offentligt.

Tobaksbolagen ska heller inte tillåtas påverka folkhälsopolitiken enligt tobakskonventionens artikel 5.3, eller ges någon förmånlig behandling av de stater som undertecknat konventionen.

”Trots det samverkar Håll Sverige Rent med flera tobaksbolag, på ett sätt som ger tobaksbolag goodwill och bidrar till att rekrytera nya generationer av rökare och snusare” skriver VISIR i det öppna brevet och nämner bland annat att Håll Sverige Rent flera gemensamma arrangemang med Philip Morris under Almedalsveckan 2019.

Enligt Håll Sverige Rents hemsida samarbetar organisationen även med British American Tobacco (BAT).

VISIR har nu uppmärksammat att Håll Sverige Rent marknadsför Swedish Match på en gemensam webbplats för att informera om att använda snusprillor bör slängas i soporna och inte på gatan. Under kontaktsidan finns information om Swedish Match och Håll Sverige Rent. Kontaktuppgifterna går till Swedish Match.

”Håll Sverige Rent ger tobaksbolagen en möjlighet att runda lagstiftningen genom sitt nära samarbete med Swedish Match. I och med samarbetet får Swedish Match reklamplats för snus på stora affischer i stadsmiljö, bland annat i Göteborg, men också i dagspressen, bl a i form av en helsida införd i Expressen 17 oktober 2021”, skriver VISIR i brevet. Nu vill VISIR bland annat ha svar från Håll Sverige Rent på frågan om organisationen inser att den i praktiken medverkar till att kringgå den lagstiftning som begränsar tobaksbolagens anonseringsmöjligheter.

Håll Sverige Rent är en ideell organisation som grundades 1983 av Naturvårdsverket och Returpack. På sin egen webbplats beskriver Håll Sverige Rent bland annat sitt Panta dosan-projekt, där Swedish Match skänker en krona av varje pantad snusdosa till Håll Sverige Rent. Där beskrivs även andra åtgärder som snustillverkaren gör för att minska sitt klimatavtryck. Sidan har även Swedish Match logga.

Läs vidare