Det berättade Carl Schlyter som ett av många exempel på tobaksindustrins intensiva lobbyarbete mot det nya direktivet när han var med och invigde Tobaksfaktas utställning Skydda barnen mot tobak i Riksdagshuset den 28 maj..

Syftet med utställningen, som i april visades i EU-parlamentet i Bryssel, är att rakt emot tobaksindustrins lobbysatsningar, påverka politikerna att stärka direktivet för att ge Europas barn ett bättre skydd mot tobak.

Utställningen har, som vi berättat tidigare, tre teman; neutrala cigarettpaket, exponeringsförbud på säljställen och insatser mot illegal handel. Det är alla tre metoder som man genom forskning och erfarenhet vet är effektiva.

– Det är viktigt att man får upp ögonen för att tobaksindustrin blir allt aggressivare i sin marknadsföring och att tobaksproduktdirektivet syftar till att göra det svårare för industrin att marknadsföra produkter som orsakar så stort lidande och dödar varannan konsument som använder dem på det sätt som det är tänkt.

Det säger riksdagsledamoten Henrik Ripa (M) – bilden – som var en av dem som tog initiativet till att EU-utställningen också visas i den svenska Riksdagen.

– Det är tydligt att marknadsföringen främst riktar sig till minderåriga med t ex cigarettpaket som utformas som parfymförpackningar, säger han.

– Vi måste göra det svårare för industrin att fortsätta med den marknadsföringen. Det gör vi med ett exponeringsförbud på säljställen, så man måste fråga efter produkterna. Det hjälper unga att avstå och för rökare som vill sluta blir det lättare om de inte exponeras för paketen hela tiden.

Henrik Ripa påpekar att bland människor ute på stan finns en kraftig majoritet för åtgärder för att begränsa rökningen. Många tycker även att cigaretter borde förbjudas.

– Stödet i Riksdagen för skärpta åtgärder är däremot mycket mindre, säger Henrik Ripa. Många riksdagsledamöter är inte i takt med tiden på det området.

– Den här utställningen handlar om opinionsbildning för att de ska förstå hur vanliga medborgare tycker att vi ska ha det i Sverige: att tobak inte är en acceptabel produkt. Vårt mål måste vara ett tobaksfritt Sverige 2025, kan Nya Zeeland, så kan vi.

Utställningen pågick till och med den 30 maj.

Läs vidare