Forskare i Australien har undersökt vilken placering av varningstexter som ger bäst effekt: direkt på cigaretten eller på cigarettpaketen. Texter på cigaretten som till exempel berättar om hur mycket varje cigarett förkortar livet, drabbar närstående, eller hur rökningen påverkar utseende och ekonomi visade sig vara mer effektiva än varningstexter på cigarettförpackningen, enligt en artikel i den brittiska tidningen The Guardian.

I Australien infördes standardiserade reklamfria cigarettförpackningar 2010. På förpackningarna finns text som varnar för hälsoriskerna med rökning och bilder på organ som skadats. Dessa varningar täcker en stor del av förpackningarnas yta.

Aaron Drovandi, från James Cook University, Queensland, forskar på tobakskontroll. I undersökningen som artikeln handlar om tillfrågades över 2 000 rökare och icke-rökare om de uppfattade varningstexterna och bilderna.

Det visade sig att rökarna hade blivit så vana med varningarna att de inte uppmärksammade dem längre. Bland icke-rökarna hade de en viss avskräckande effekt.

”Om du ser på en motbjudande bild kommer det att ha en effekt, men när du blir exponerad för den bilden om och om igen förlorar den effekten”, kommenterar Drovandi resultatet.

Däremot såg forskarna en större effekt av en ny typ av varningstexter direkt på cigaretterna. Texterna handlade till exempel om kostnaderna, hur rökning påverkar utseendet, effekten på familjemedlemmarna eller hur mycket cigaretter förkortar rökarens liv.

”Varningar på enskilda cigaretter var ungefär dubbelt så effektivt som på förpackningarna, och resultatet blev detsamma för deltagare i olika åldrar och från olika etniska grupper,” säger Drovandi.

I en annan studie, där Aaron Drovandi var en av forskarna, deltog förstaårselever på universitetet, både rökare, före detta rökare och rökfria. Sexton studenter deltog i tre diskussionsgrupper och elva studenter blev intervjuade per telefon.

Varningstexter på cigarettförpackningarna uppfattades generellt som ineffektiva och irrelevanta av deltagarna. De flesta rökarna ignorerade dem, gömde paketen i fickan för att slippa se dem, eller var så vana med dem att de inte la märke till dem.

Deltagarna hade också svårt att ta till sig information om sjukdomar som kan drabba användaren efter lång tids rökning. Båda rökare och rökfria deltagarna nobbade sluta röka-budskapen på förpackningarna, främst för att de inte nämnde hinder och svårigheter som kommer när man slutar röka.

Varningstexter direkt på cigaretterna, däremot, uppfattades som engagerande och effektiva, vilket kan bero på att det är ett nytt sätt att kommunicera. Deltagarna kunde lättare relatera till de texter som handlade om effekter på ekonomi och utseende.

Läs vidare