Utslaget kom efter en process där två domstolar i Washington gett klagande tobaksbolag rätt när de hävdat att varningsbilderna kränker bolagens grundlagsenliga rätt till yttrandefrihet.

Tidigare hade en annan delstatlig domstol gett FDA rätt och det var nu den domen som HD slutgiltigt fastställde och som innebär att domarna i distriktsdomstolen och appellationsdomstolen i Washington blev ogiltiga.

Det var med en lag klubbad 2009 som kongressen gav FDA i uppdrag att vidta åtgärder för att minska de 440 000 årliga dödsfallen i tobaksrelaterade sjukdomar i USA. En av de föreslagna åtgärderna blev att införa varningsbilder på cigarettpaketen.

Källa: Bloomberg, 22 april 2013

Läs vidare