Syftet med den nya lagen om exponeringsförbud var att förebygga tobaksdebut bland unga och att göra det lättare att sluta med tobak för dem som vill det. Utvärderingen har gjorts på uppdrag av Helsedirektoratet.

I rapporten konstateras att andelen dagligrökare minskat sedan lagändringen och att minskningen varit störst bland unga. Det går inte att säkert fastslå att detta beror på den nya lagen, men det kan inte uteslutas, skriver utvärderarna. De konstaterar också att undersökningar visar att införandet av exponeringsförbud har stöd i den norska befolkningen.

Säljstatistik visar att cigarettförsäljningen gick ned med 4,8 procent från 2009 till 2010 medan snusförsäljningen ökat. Privat införsel av tobaksprodukter verkar ha gått ned.

Dagligrökare som intervjuats anser att den nya lagen inte påverkar deras egna vanor. De som röker ibland tycker däremot att lagen påverkar dem. De flesta som intervjuats menar dock att exponeringsförbudets främsta effekt är att motverka nyrekrytering av rökare.

Läs vidare