Särskilda, begränsande villkor krävs för den försäljningen. Det skulle vara enda sättet att hindra att snusdosor utan tydliga hälsovarningar lockar såväl ungdomar som vuxna att börja snusa, och inte minst kan få personer som slutat röka att snusa.

Orsaken till forskarnas reaktion är att Swedish Match i juni 2014 i en ansökan till tillsynsmyndigheten FDA, the Food and Drug Administration, bad om att få klassa snuset i ett antal varianter av märket General som mindre skadligt. Syftet är att därmed slippa hittillsvarande varningstexter.

Det är den amerikanska tobakslag som började gälla i juni 2010 som gör det möjligt för tobakstillverkare att ansöka om ändrad status på en produkt till mindre skadlig. Det engelska uttrycket är ”modified risk tobacco product”, förkortat MRTP. Ansökan från Swedish Match är den första i sitt slag. Det är vanligare att FDA tar initiativ och kräver tillverkare på besked om vad deras tobak innehåller.

Myndigheten bestämde i september att ansökan från Swedish Match skulle göras tillgänglig för allmänheten under 180 dagar. Det är den vägen forskargruppen i San Francisco använt för sitt remissvar.

Gruppen underkänner en online-undersökning som Swedish Match genomfört där deltagarna fick tycka till om olika varningsformuleringar och vars resultat används som argument.

Forskarna uppmärksammar FDA på att ökad snusförsäljning inte nödvändigtvis betyder att allt fler rökare slutar röka för att övergå helt till snus. Risken för blandbruk av både snus och röktobak är stor.

I Sverige är en dryg tredjedel av snusarna blandbrukare, enligt Nationella folkhälsoenkäten.

Forskarna uppmanar FDA att följa de egna riktlinjernas krav på MRTP-produkter:

De ska avsevärt minska riskerna för tobaksrelaterade sjukdomar hos individuella tobaksbrukare och främja hälsan hos befolkningen i sin helhet, både de som brukar och inte brukar tobak.

Rådet från forskarna till FDA är att inte låta Swedish Match formulera sina egna texter på snusdosorna.

Källa: Center for Tobacco Control

Läs vidare