Domaren, Richard Leon, meddelade i fjol ett temporärt föreläggande som innebar att den till september 2012 planerade introduktionen av varningsbilder stoppades. Det beslut han nu fattat är definitivt för distriktsdomstolens del.

Det temporära förbudet i fjol överklagades i november av Obama-administrationen i appellationsdomstolen i Washington. Även det senaste beslutet kommer att överklagas där.

Domaren Leon skriver i sitt beslut att regeringens inte lyckats formulera tillräckligt övertygande argument för nyttan av att införa varningsbilder och inte heller presenterat formuleringar som gör det möjligt att tillämpa en tvingande inskränkning av den kommersiella yttrandefriheten.

De som gläder sig över domarens beslut är förstås de tobaksbolag som överklagat den federala lagen om varningsbilder. Till dem hör RJ Reynolds, Lorillard, Liggett och brittiska BAT.

Lagen klubbades i kongressen 2009 och myndigheten FDA godkände nio bildvarningar i juni som skulle ha införts på de amerikanska cigarettpaketen i september.

Bilderna hade inneburit den första förändringen av de amerikanska varningarna på 25 år.

En företrädare för organisationen Tobacco-Free Kids säger till medierna att domslutet ignorerar decennier av prejudikat som stöder regeringens rätt att införa starka hälsovarningar för att skydda befolkningens hälsa.

Mer än 60 länder har bildvarningar

Läs vidare