Bakgrunden är den rådgörande domen från Efta-domstolen i Luxemburg i september där frågan om hinder för den fria rörligheten av handelsvaror mellan länder ingick. Domstolen överlämnade till Oslo tingsrätt att avgöra om exponeringsförbudet i praktiken haft en diskriminerande effekt på tobaksvaror som tillverkats utomlands och importerats. Det skulle i så fall vara ett brott mot artikel 11 i EES-avtalet mellan EU och Efta, i praktiken Norge och Island. EES står för det Europeiska ekonomiska samarbetet.

Rådet från Efta-domstolen öppnade för Philip Morris att begära uppskov så att förhandlingen skjuts upp ett halvår och tobaksjätten får mer tid.

Efta-domstolen konstaterade också att exponeringsförbudet införts för att minska tobakskonsumtionen och på det sättet förbättra folkhälsan. Det är helt i enlighet med vad som sägs om hälsofrågorna i artikel 13 i EES.

Det var i mars 2010 som Philip Morris stämde norska staten för exponeringsförbudet som bolaget ansåg bröt mot EES-reglerna. Tingsrätten vände sig till Efta-domstolen för att få kvalificerad rådgivning. Det är normalt att den nationella domstolen ändå svarar för de slutgiltiga värderingarna. Tingsrätten har fått betydande utrymme att analysera och avgöra frågan.

Läs vidare