Det är angeläget att patienters uppgift om tobaksbruk finns med i sjukvårdens journaler, kvalitetsregister och inte minst i intensivvårdsregistret. Arvid Öhlin, som till vardags arbetar som operationssköterska på IVA på Södersjukhuset och Huddinge sjukhus, blev frustrerad när han upptäckte att rutan tobaksbruk ofta var tom i journalen. Han tog därför fram ett kort för att dela ut till kollegor som påminnelse om att fylla i rutan.

Här finns kortet att sprida i pdf-format!

Läs vidare